Geschiedenis

Geschiedenis

De chr. muziekvereniging Harpe Davids werd opgericht in 1921. Men begon met een groepje van zo'n 20 man muziek te maken. Na vijf jaar kon men al met muziekwedstrijden (de zogenaamde concoursen) mee doen. In die jaren voor de oorlog ging het met de vereniging steeds beter en kwamen meer mensen in het orkest spelen. Dit orkest was nog een fanfareorkest; dit is een orkest met enkel koperen blaasinstrumenten, saxofoons en slagwerk. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog werden aan dit orkest klarinetten en dwarsfluiten toegevoegd; het harmonieorkest. In de Tweede Wereldoorlog heeft Harpe Davids niet voor de bezetter willen spelen. De instrumenten moesten daarom bij de bezetters ingeleverd worden en dat is ook gebeurd met veel bladmuziek. Niet alle instrumenten werden ingeleverd. Een aantal instrumenten kon worden verstopt. Na de oorlog zijn de overgebleven leden met frisse moed opnieuw begonnen. Dat was niet zo gemakkelijk, omdat veel instrumenten niet meer teruggevonden konden worden en ook omdat men niet veel geld had om nieuwe instrumenten te kopen. Gelukkig konden er wat instrumenten van andere muziekverenigingen geleend worden.

oude foto Harpe dDavids

Harpe Davids in de jaren 50.

In de jaren 50, 60, 70 en 80 ging het met de vereniging steeds beter. Het ledental steeg en ook werd er een tamboerkorps en twee majorettengroepen opgericht. Begin jaren 80 werd het tamboerkorps uitgebreid met o.a. trompetten. Dat was het begin van de drumfanfare van Harpe Davids. In de drumfanfare kunnen alleen diegenen meespelen die een koperen blaasinstrument of slagwerk bespelen. In die tijd na de oorlog is er veel veranderd. Vroeger werd door het orkest en tamboerkorps vaak een mars door de stad gelopen en in de open lucht een concert gegeven. Dit laatste werd vaak met andere muziekvereningen gedaan in een muziektent in de Plantage te Schiedam. Omdat er toen nog geen televisie was en er 's avonds in de stad niet veel andere zaken gebeurden, kwamen altijd veel mensen naar deze concerten luisteren. 

Vanaf 1985 tot 2009 heeft de vereniging over een eigen verenigingsgebouw beschikt. Heden wordt gerepeteerd in de aula van de·openbare Daltonbasisschool De Klinker·aan de Bernardus IJzerdraatsingel 1 te Schiedam. Hoewel een eigen honk wordt gemist (naast de lusten van een een eigen gebouw, maar ook de lasten) is de ruimte waarin nu wordt gerepeteerd akoestisch beter.

Vanwege geringe belangstelling en de terugloop van het aantal leden is in 2009 besloten om de drumfanfare in de huidige vorm op te heffen. Hiervoor in de plaats is besloten als slagwerkgroep (R)hit'm verder te gaan. De afdeling heeft sinds haar oprichting een aantal nieuwe leden kunnen verwelkomen. De majorettes van de vereniging treden niet meer op straat op. Op dit moment is de slagwerkgroep helaas niet meer actief.

In 2011 vierde de verenging het 90-jarig bestaan met o.a. een Theaterconcert in het Theater ad Schie in Schiedam.

Concerten vinden de laatste jaren plaats voornamelijk in de Dorpskerk (nieuwjaarsconcerten) en kerkgebouw De Ark. Zo werd in dit laatste gebouw in 2013 een succesvol kinderconcert georganiseerd met medewerking van alle afdelingen en werd in het najaar opgetreden met het Oeral Kozakkenkoor.

Door o.a. de opheffing van de chr. harmonievereniging Sursum Corda-Vlaardingen is het aantal leden van het harmonieorkest in 2016 gegroeid naar zo'n 45 spelende leden.